South Drones služby:

Precizní zemědělství

  • Rychlé a efektivní získání dat o pozemku,
  • přesná a procentuální identifikace vegetace poškozené zvěří, suchem, mrazem, chemií, technikou apod.
Použitelnost výstupů

  • Výstupy v případě potřeby předáváme znalci v oboru určování škod v zemědělství, likvidátorům pojistných událostí atd,
  • podklady pro nesporná i sporná řízení.
Využíváme nejnovější aplikace

  • Data získaná pomocí specializovaného software vyvinutého pro „chytré“ zemědělství.
Nové přístupy

  • Ojedinělý pohled na situaci „tady a teď“ a návrh řešení, stále nové způsoby využití dronů v zemědělství.

 

 

Cena mapování:

Analýza škod na vegetaci – pořízení dat a zpracování výstupů od 650 Kč/ha (nad 20 ha).  Se zvětšující se plochou se cena za ha mapování snižuje. Zdarma pro vás vytvoříme přehledný rozpočet mapování vašeho projektu.

Share This