Blog

Svět ve 3D

Jedním z praktických a vizuálně atraktivních výstupů mapování s dronem je 3D model. Lze jej generovat z každé 2D ortofotomapy, kterou s dronem vytvoříme. Pomocí fotogrammetrie (zjednodušeně měření rozměrů a tvarů z fotografie), GPS polohy a údajů z barometrického...

Jak LEGÁLNĚ podnikat s dronem?

Legálně lze s dronem podnikat (např. pořizovat fotodokumentaci za úplatu), pouze pokud vlastníte oprávnění k provozování leteckých prací bezpilotními letadly. My jsme k jeho získání potřebovali: 126 kalendářních dnů 376 osobohodin 190 MB dat 205 stran textu v 57...

Drony v akci

Sportovní akce pod otevřeným nebem, festivaly nebo třeba pivní slavnosti. Unikátní pohledy z ptačí perspektivy jsou nyní dostupnější než kdykoli předtím. Kontaktujte nás a my natočíme i Vaši akci. Následující příklady nepotřebují další...

Využití dronů v zemědělství

Zemědělství je nejrychleji rostoucím odvětvím na světě, které využívá drony. Není divu, protože drony mají schopnost prakticky okamžitě získat podrobná data o rozsáhlém území. Společně se zvyšujícím se tlakem na úspory a efektivitu jsou pro drony v...

Propagace firmy s dronem

Jak ve dvou minutách předvést klientům celý areál firmy? Jak přilákat více návštěvníků do penzionu nebo třeba kempu? Jak zaujmout zákazníky netradiční prezentací? Odpovědí na všechny tyto otázky je využití dronu. Perfektně stabilizovaná kamera natáčí video ve formátu...
Share This