Dokumentace projektu

Pro dokumentaci projektu pomocí dronu zajistíme:

Kompletní monitoring projektu


Ortofotomapy


Měření ploch a objemů


3D Modely


Projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení


Dozor stavby a dokumentaci její realizace

Share This