Zemědělství je nejrychleji rostoucím odvětvím na světě, které využívá drony. Není divu, protože drony mají schopnost prakticky okamžitě získat podrobná data o rozsáhlém území. Společně se zvyšujícím se tlakem na úspory a efektivitu jsou pro drony v zemědělství vytvořeny ideální podmínky.
Vybraná zemědělská plocha je zmapována (nafocena) během několika minut. Dron technicky zvládá pokrýt rozsáhlé oblasti, jen se těmto schopnostem musí přizpůsobit legislativa (v současné době musí dron letět v dohledu pilota).

Zpracování získaných dat provádí speciální software automaticky. Do několika hodin od provedení letu jsou k dispozici následující výstupy:

Precizní zemědělství
 Rychlé a efektivní získání dat o pozemku.
 Umožňuje přesnou aplikaci vstupů (např. hnojiva, pesticidů apod.).

Specializované mapy
 Mapa normalizovaného indexu vegetace (NDVI) nebo variability vegetace (VARI).
 Zvýrazňuje variabilitu v pozemku a identifikuje problematická místa.

Management vegetačních zón
 Data agregovaná do přehledných zón s podobnou charakteristikou.
Zjišťování počtu rostlin
 Specializovaný software umožňuje vysoce přesné zjišťování počtu rostlin na vybraném pozemku.

Crop Health

Share This