Legálně lze s dronem podnikat (např. pořizovat fotodokumentaci za úplatu), pouze pokud vlastníte oprávnění k provozování leteckých prací bezpilotními letadly. My jsme k jeho získání potřebovali:

  • 126 kalendářních dnů
  • 376 osobohodin
  • 190 MB dat
  • 205 stran textu v 57 souborech
  • 3 správní řízení na Úřadu pro civilní letectví (ÚCL)
  • 14 400 Kč za správní poplatky
  • 2 teoretické zkoušky (ústní a písemná)
  • 1 praktickou zkoušku

Na výsledek se můžete podívat tady. Toto povolení je v ČR nezbytné pro jakékoli komerční využití dronu. Za porušení těchto pravidel hrozí velmi vysoké sankce od ÚCL ale také žaloby pro nekalou soutěž.

Share This