Okamžitá a levná dostupnost dat “z výšky“ je klíčovou výhodou dronů a důvodem jejich nasazení při správě a monitorování různých druhů technické infrastruktury. To, co pozemnímu personálu trvá hodiny nebo dny a z helikoptéry či letadla stojí desítky tisíc korun, zvládne dron v nesrovnatelně kratším čase a zároveň při nižších nákladech.

Vodohospodářská infrastruktura se rozkládá jak na velké ploše (třeba vodovody a kanalizace) tak může dosahovat značné výšky (vodojemy).  Všechny její prvky je potřeba zmapovat, pravidelně kontrolovat a případně opravovat tak, aby byla zajištěna spolehlivá dodávka pitné vody a funkčnost kanalizace.

Drony lze proto efektivně využít na:

  • detailní mapování a zaměření jednotlivých prvků infrastruktury (dron například dobře vidí poklopy),
  • revize a inspekce provozů na velké ploše (vodárny / ČOV) nebo ve výškách (vodojemy),
  • natočení propagačních, instruktážních a vzdělávacích videí.

V South Drones si velmi vážíme spolupráce se společností ČEVAK a.s., která zajišťuje dodávky pitné vody a odvod odpadních vod pro více než půl milionu lidí.

Share This