Lesy a lesní hospodářství je další oblastí, kde mohou drony přinést významnou úsporu nákladů a času. Les, který by člověk procházel celé hodiny či dny, dokáže dron přelétnout za násobně kratší dobu a poskytnout při tom velmi podrobné a zároveň ucelené informace kdykoliv využitelné i v budoucnosti jako srovnávací materiál.

Využití dronů v lesnictví lze základně rozdělit na dvě hlavní oblasti:

Sběr aktuálních dat o území:

  • Na detailním 4k videu a fotodokumentaci jsou jasně patrné stromy napadené škůdci, dron poskytne rychlý přehled o situaci po přírodních kalamitách, polomech apod.
  • Lze také snadno dokumentovat rozsah těžby a dalších hospodářských činností v lese.

Mapování:

  • Let dronu zmapuje rozsáhlé území ve 2D a 3D mapě a zároveň poskytne základní výškopis území.
  • Pomocí GPS lze ve 2D mapě určit konkrétní místo v zalesněném prostoru.
  • Jednou z klíčových výhod mapování s dronem je získání zcela aktuálního stavu konkrétního lesa; na rozdíl od map ČÚZK nebo dalších veřejně dostupných zdrojů zachycuje dron situaci „teď a tady“.
  • Mapy z dronu lze provázat např. s obrysovou mapou a dále využít například pro tvorbu lesních hospodářských plánů nebo při řešení majetkoprávních sporů.
  • V získaných mapách lze zaměřovat konkrétní body, vzdálenosti, plochy a objemy.

 

 

Share This