Práce v zemědělství

Mapování zemědělských ploch


Odhalování a kvantifikace škod na zemědělských plochách


Určení stavu vegetace


Sebraná data předáváme znalci, pojišťovnám


Podrobněji o mapování v zemědělství v části Blog

Share This